Explore the activities, events and projects that are registered to take place in Romania. Click on the pins in the interactive map, or select a project form the list to see more details.

Register your idea to add to the list. This will be reviewed by the national focal point listed below before it is published on the website. In case you have questions concerning the organisation of activities, projects and events in your country please contact your national focal point.

ūüÜôÎncńÉ un an, o altńÉ »ôansńÉ de a promova dezvoltarea durabilńÉ în comunitatea, regiunea, »õara »ôi în Europa voastrńÉ!

ūüÜôContinuând demersul început în 2015, iniŇ£iativele SńÉptńÉmânii Europene a DezvoltńÉrii Durabile (ESDW) din acest an vor putea fi urmńÉrite pe tot parcursul perioadei 18 septembrie - 8 octombrie, intervalul de interes fiind 20-26 septembrie.

ūüĎČESDW reprezintńÉ o ini»õiativńÉ la nivel european ce stimuleazńÉ »ôi popularizeazńÉ activitńÉ»õile, proiectele »ôi evenimentele care promoveazńÉ dezvoltarea durabilńÉ »ôi obiectivele Agendei 2030.

ūü§ĚEvenimentele ESDW pot fi mari sau mici, cu prezen»õńÉ fizicńÉ sau în format digital, gńÉzduite de institu»õii din state membre UE (centre de cercetare, universitńÉ»õi, muzee, mediul de afaceri, ONG-uri, etc) sau chiar ini»õiative private organizate împreunńÉ cu prietenii, cu condi»õia sńÉ fie desfńÉ»ôurate sub un numitor comun -dezvoltarea durabilńÉ.

Exemple de activitńÉ»õi desfńÉ»ôurate în România sub egida ESDW regńÉsi»õi aici: https://esdw.eu/search/?search_query=&meta_wpl_event_end_date=2021-01-01%3A2021-12-31#results

Înscrierea este deschisńÉ pe https://esdw.eu/register/

Pentru orice alte informa»õii nu ezita»õi sńÉ contacta»õi punctul na»õional focal:

Cristian Iordache, consilier Departamentul pentru Dezvoltare DurabilńÉ

+40723763502

cristian.iordache@gov.ro

“Constantin Bratescu” National Conference

‚ÄúConstantin Bratescu‚ÄĚ National Conference is a scientific conference dedicated to Geography students and teachers in Romania, organised in partnership with APGR, APUR and SURE.

MEDICAL HUB GIURGIU

Between 25-26 September 2023 cooperation and collaboration activities between the local public administration and AMBULANTA PRIVATA GIURGIU with the intention to set up the Integrated Medical Centre

THINK GREEN

Educational, informative and practical activities will be carried about a green behaviour

CEE2ACT Bioeconomy Hub Romania – Launch event

Launching event of the CEE2ACT Bioeconomy Hub in Romania and organizing a workshop with the aim to build trust and understanding between stakeholders for the development of the bioeconomy strategy.

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use