Piața Volantă ”Din drag de Bucovina” – dezvoltarea durabilă a mediului rural prin susținerea, consilierea și sprijinul producătorilor locali suceveni.

Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava organizează Piața Volantă ”Din drag de Bucovina” în fiecare sâmbătă de la 08:00 / 12:00 în parcarea proprie. Piața Volantă este avizată SANITAR VETERINAR.

The “For the sake of Bucovina” Fly Market is part of the Ministry of Agriculture and Rural Development campaign – “Good for you, good for everyone”. This campaign wants local products, traditional products to reach the consumer’s table.

The Flying Market organized by DAJ Suceava is perhaps the only flying market in the country that respects this context of flying market, owned and organized voluntarily by DAJ Suceava, which provides local producers with its own parking lot (not in the property or residence of an established market) at no cost, the management from the point of view of organizational management being exclusively of DAJ Suceava.

The Flying Market is a direct expression of the European Farm to Fork, Biodiversity, Green Deal, Food Waste European guidelines.

The Flying Market offers diversity in terms of sex, gender, ethnicity, religion, skin colour and proposes actions to promote sustainable development goals.

The Flying Market proposes an organizational management with a proactive vision, the aim being to increase the quality of life in the rural environment where local producers come from, but also a healthy diet for consumers/customers.

Flying Market through local producers proposes a responsible management to consumers/customers.Piața Volantă ”Din drag de Bucovina„ este parte a campaniei Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - ”Bun pentru tine, bine pentru fiecare”. Această campanie dorește ca produsele autohtone, produsele tradiționale să ajungă direct pe masa consumatorului.

Piața Volantă organizată de DAJ Suceava este poate unica piață volantă din tară care respectă acest context de piață volantă, deținută și organizată voluntar de DAJ Suceava, care pune la dispoziție producătorilor locali parcarea proprie (nu în proprietatea sau rezidența unei piețe consacrate) fără costuri, gestionarea din punct de vedere al managementului organizațional fiind exclusiv al DAJ Suceava.

Piața Volantă este o exprimare directă a jaloanelor europene Farm to Fork, Biodiversitate, Green Deal, Risipa Alimentară.

Piața Volantă oferă diversitate de sex, gen, etnie, religie, culoarea pielii și propune acțiuni de promovare a obiectivelor de dezvoltare durabilă

Piața Volantă propune un management organizațional cu o viziune proactivă, scopul fiind să crească calitatea vieții în mediul rural de unde provin producătorii locali, dar și o alimentație sănătoasă a consumatorilor/ clienților.

Piața Volantă prin producătorii locali propune un management responsabil consumatorilor/clienților.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use