Bon pour le goût, bon pour la santé, bon pour la planète !

Cu Sarbatoarea Gustului 2020/2030, încurajăm instituțiile să creeze bazele unei educații si pentru cadrele didactice pentru a le oferi instrumentele de predare si abordare a lecțiilor de gust.

Celebration of Taste 2020/2030

An inclusive food education project useful and essential for agriculture and the well-being of citizens and the environment.

National project to establish an inclusive education that promotes nutrition awareness. Each of our daily purchase actions promotes a more or less impactful economy for global warming, biodiversity conservation and respect for the living. Therefore, every citizen must buy and consume responsibly what he ingests both for his health and for the future of the planet.

From land to waste, the food chain from production to distribution, through its transformation, produces 34% of GHGs and generates 80% of household waste, of which 60% is plastic.

Nutrition education according to the UN program on O.D.D (13 out of 17) being directly affected by human and animal nutrition. We believe that the issue of food education should be considered more carefully, until a common national program is implemented for all schools in Romania. In unison with a French-Romanian strategic partnership, “Taste Lessons” contributes to a better knowledge of food trades and to a dynamic of catering trades, key to the quality of a country’s reception.Sarbatoarea Gustului 2020/2030

Un proiect de educație alimentară incluzivă util și esențial pentru agricultură și bunăstarea cetățenilor și a mediului.

Proiect național de înființare a unei educații incluzive care promovează conștientizarea alimentației. Fiecare dintre acțiunile noastre zilnice de cumpărare promovează o economie mai mult sau mai puțin de impact pentru încălzirea globală, conservarea biodiversității și respectul pentru cei vii. Prin urmare, fiecare cetățean trebuie să cumpere si să consume în mod responsabil ceea ce ingeră atât pentru sănătatea sa, cât și pentru viitorul planetei.

De la pământ la deșeuri, lanțul alimentar de la producție până la distribuție, prin transformarea sa, produce 34% din GES și generează 80% din deșeurile menajere, din care 60% sunt plastic.

Educația nutrițională în conformitate cu programul ONU privind O.D.D (13 din 17) fiind direct afectată de nutriția umană și animală. Credem că problema educației alimentare ar trebui luată în considerare cu mai multă atenție, până când se implementează un program național comun pentru toate școlile din Romania. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use