THE DEPARTMENT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ROMANIA AT DAMBOVITA DELIVERY 2023

The Sustainable Romania Pavilion promoted the SDGs through interactive activities for the third year in a row

This year we had two days full of interactions with people of all ages at the pavilion of the Department for Sustainable Development as part of Dâmbovița Delivery 2023. We are happy that in the context of the European Week of Sustainable Development we presented sustainability as it is: innovative, captivating and full of challenges. uch actions have the role of generating a critical mass in support of sustainability, essential to make the institutional activity in this area as efficient as possible.

The principles of sustainability and the importance of rethinking the Dâmbovița river in accordance with what a green and smart urban development means were permanently promoted during these two intense days within the multiple creative workshops and activities carried out on the Splaiul Unirii.️Am avut și în acest an două zile pline de interacțiuni cu oameni de toate vârstele la pavilionul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă în cadrul Dâmbovița Delivery 2023. Ne bucurăm că în contextul Săptămânii Europene a Dezvoltării Durabile am prezentat sustenabilitatea așa cum este ea: inovatoare, captivantă și plină de provocări. Astfel de acțiuni au rolul de a genera o masă critică în sprijinul sustenabilității, esențială pentru a face ca activitatea instituțională pe această zonă să fie cât mai eficientă.

Principiile sustenabilității și importanța regândirii râului Dâmbovița în acord cu ceea ce înseamnă o dezvoltare urbană verde și smart au fost permanent promovate în aceste două zile intense în cadrul multiplelor ateliere creative și activităților desfășurate pe Splaiul Unirii.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use