Inauguration of one drinking fountain on Dâmbovița River

The drinking fountain filters the water from Dâmbovița, turning it into drinking water made available to passers-by.

The ensemble is made up of the info-point and drinking fountain, a resting place, and a prototype mechanism for collecting non-biodegradable waste from the water.

With a filtration fineness of 0.001 µ and high treatment capacity, ideal for waters with very high bacteriological loads and various pollutants, the ultrafiltration station offers safe water, removing bacteria and impurities, but without retaining minerals beneficial to the body.

The initiative to extract drinking water from Dâmbovița, through a transparent process, helps the community to become aware of the value of the river in the city and makes people more interested in it. The idea of making the river accessible is part of the series of initiatives of the United Waters of Romania project, a broad platform for water education, research, and community building in the sense of sustainability.Cișmeaua face parte dintr-un ansamblu de mobilier stradal “Dâmbovița Apă Dulce” – o soluție inovativă ce poate fi replicată oriunde se dorește un râu cu apă curată. Ansamblul este alcătuit din info-point și cișmea publică, loc de odihnă și un mecanism-prototip de colectare deșeuri ne-biodegradabile din apă.

Cu o finețe de filtrare de 0,001 µ și capacitate de tratare mare, ideală pentru apele cu încărcări bacteriologice foarte mari și poluanți variați, stația de ultrafiltrare oferă o apă sigură, eliminând bacteriile și impuritățile, fără însă să rețină mineralele benefice organismului.

Inițiativa de a extrage apă potabilă din Dâmbovița, printr-un proces  transparent pentru trecători, ajută comunitatea să devină conștientă de valoarea râului din oraș și îi face pe oameni mai interesați de acesta. Așa cum, pe vremuri, construirea de fântâni la răscruce de drumuri era un semn de generozitate și ospitalitate locală, amplasarea unei cișmele publice pe Dâmbovița demonstrează nevoia de democratizare a accesului la apă. Ideea de accesibilizare a râului face parte din seria de inițiative ale proiectului Apele Unite ale României, o amplă platformă de educație pentru ape, cercetare și construcție comunitară în sensul sustenabilității.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use