Economic Challenges of the 21st Century: Sustainable Economy (A 21. század gazdasági kihívásai: fenntartható gazdaság)

Due to population growth achieving sustainability and carbon neutrality demands significant economic transformation, discussed in the upcoming presentation through anticipated innovations.

According to United Nations data, sustaining a growing global population projected to reach 9.4-12.7 billion by 2100 with current technological levels will become impossible to provide with healthy food, clean drinking water, and energy. Achieving sustainability and carbon neutrality will require a complete and profound economic transformation. The presentation will focus on the expected innovations and developments that will make the above-mentioned goals achievable.Az ENSZ adatai szerint 2100-ra 9,4-12,7 milliárdra növekvő emberi népességet a jelenlegi műszaki-technológiai szinten lehetetlen lesz fenntarthatóan egészséges élelmiszerrel, tiszta ivóvízzel és energiával ellátni. Teljes és mély gazdasági átalakulás kell a fenntarthatóság és a karbonsemlegesség eléréséhez. Az előadás arról szól majd, hogy várhatóan milyen innovációk, fejlesztések teszik majd elérhetővé a fenti célokat.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use