Vzgoja mikrozelenja / Cultivation of microgreens

Že majhna količina mikrozelenjave na krožniku močno doprinese k hranilni vrednosti obroka./Even a small amount of microgreens on a plate greatly contributes to the nutritional value of a meal.

Research has shown that microgreens are exceptionally nutritious, with some containing up to 40 times more of certain beneficial compounds than adult vegetables. Adding even a small quantity of microgreens to a meal can significantly increase its nutritional value.

During the workshop, Jan Avsenik from Janov Vrt will educate participants on the different types of micro-vegetables and their various health benefits. Members of the Study Circle With self-sufficiency towards sustainably produced food and a better environment will have the opportunity to sow their own tray of micro-vegetables at the workshop and cultivate them at home.Študije kažejo, da je mikrozelenjava izjemno hranilna. V nekaterih primerih je lahko vrednost posameznih želenih spojin tudi do 40x višja v primerjavi z odraslo zelenjavo! To pomeni, da lahko že majhna količina mikrozelenjave na krožniku močno doprinese k hranilni vrednosti obroka.


Jan Avsenik (Janov vrt) bo udeležencem predstavil vrste mikrozelenjave ter njene blagodejne učinke na zdravje in počutje. Udeleženci (člani Študijskega krožka S samooskrbo do trajnostno pridelane hrane in boljšega okolja) bodo na delavnici sami posejali svoj pladenj mikrozelenjave in jo doma vzgojili. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use