Visit to the waste water treatment plant of Sant Feliu de Llobregat

Guided visit to the water waste treatment plant of Sant Feliu de Llobregat.

Guided visit to the water waste treatment plant of Sant Feliu de Llobregat. The visit enables the participants to see closely all the water treatment system. That is to say: primary treatment to remove solid material, secondary treatment to digest dissolved and suspended organic material as well as the nutrients nitrogen and phosphorus and tertiary treatment.Visita guiada a una de les plantes de sanejament d'aigües residuals del territori metropolità, amb una capacitat de tractament de 64.000 litres al dia i depurant un 7 % del total de l'aigua residual tractada a l'AMB. La visita, d'1h 30 min de durada, s'inicia amb una introducció a l'aula ambiental després de la qual es farà un itinerari per la instal·lació on els participants podran visualitzar les diferents fases del procés de depuració de l'aigua fins retornar-la al medi. Amb el funcionament d'aquesta instal·lació es contribueix a la recuperació ambiental del tram baix del riu Llobregat i es dóna un important impuls a la regeneració i reutilització de l'aigua tractada.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use