Ustvarjamo in predelujemo v uporabne izdelke / Let’s recycle and create useful items

Na ustvarjalni delavnici bomo reciklirali in ponovno uporabili različne materiale. / In the creative workshop, we will recycle and reuse various materials

In the creative workshop, we will recycle and reuse materials such as waste plastic pots, newsprint, advertisements, toilet paper rolls, cardboard packaging and waste goods and create cute pots, baskets and containers from them. We will place handmade paper flowers in them, which we will decorate with glitter and colours, and we will also be able to decorate the products themselves natural materials.Na ustvarjalni delavnici bomo reciklirali in ponovno uporabili materiale, kot so odpadni plastični lončki, časopisni papir, reklame, rolice toaletnega papirja, kartonska embalaža ter odpadno blago in iz njih ustvarili simpatične lončke, košarice in posodice. Vanje bomo postavili ročno izdelane papirnate rožice, ki jih bomo okrasili z bleščicami in barvami, z njimi ter drugim naravnim materialom pa bomo lahko okrasili tudi same izdelke.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use