URBAN, REGIONAL,NAȚIONAL – Strategii de tranziție către o economie circulară

Conference will bring together researchers who have developed transition strategies and their beneficiaries. Presentations, Q&A session and discussions. Live on https://www.facebook.com/www.ircem.ro

The transition toward a circular economy engages in a fundamental transformation of the economic behavior of a society. This phenomenon is made up of a complex of processes carried out in close interdependence across the entire antroposphere, involving the whole community and proposing that the whole network of factors of the reference unit be changed regardless of its territorial scale. In order for such a transformation to take place with fluidity, a coherent, comprehensive and predictive action plan is needed in both depth and chronological terms.

We will look at models of transition strategies developed by the IRCEM at different scales of application. Starting from medium-sized urban localities – Cugir 25 000 inhabitants, continuing with the county capital cities – Buzau 130 000 inhabitants or Alba Iulia 65 000 inhabitants, then with regional strategies – Color Circle and completing with the national strategy – ROCES.Tranziţia către o economie circulară angajează transformarea fundamentală a comportamentului economic al unei societăţi. Acest fenomen este constituit dintr-un complex de procese desfăşurate în strânsă interdependență la scara întregii antroposfere, implicând întreaga comunitate şi propunând schimbarea întregii reţele de factori ai unităţii de referinţă indiferent de scară teritorială a acesteia. Pentru ca o astfel de transformare să poată să aibă loc cu fluiditate, atât în planul profunzimii cât şi în cel cronologic este nevoie de un plan de acţiune coerent, amplu şi predictiv.

Vom analiza modele de strategii de tranziţie elaborate de către IRCEM la diferite scări de aplicare. Începând de la localităţi urbane de dimensiuni medii - Cugir 25 000 locuitori, continuând cu oraşe capitală de judeţ - Buzău 130 000 locuitori sau Alba Iulia 65 000 locuitori, apoi cu strategii la scara regională – Color Circle şi finalizând cu strategia la nivel naţional - ROCES.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use