The Role of Business Incubators for Sustainable Development

The event purposes to measure the capacity of Business Incubators to become facilitators of sustainable development, engaging SMEs in achieving the goals.

Business Incubators are communities of small companies, providing services and facilities for the ventures in order to support them in their early stage. However, there are best practices where a Business Incubator developed a complex ecosystem within and around the infrastructure and the activities have a regional impact. A best practice in this sense is the iNNoHUB Business Incubator from Transylvania where regional cluster management entities are incubated, a coworking space for young people has been launched and several international research projects were implemented. The event aims to create a collaborative environment for businesses, policy makers and representatives of academia in order to set short and middle-term objectives  for the following goals: 4. Quality Education, 8. Decent work and  economic growth 9. Innovation 11.  Sustainable communities. Incubatoarele de Afaceri după definiție sunt structuri de sprijinire adresate firmelor mici la început de drum. Însă, rolul incubatoarelor poate deveni unnul mult mai complex, și anume - pot devenit facilitatori în ceea ce privește adoptarea măsurilor de dezvoltare durabilă la nivelul firmelor atât din punct de vedere economic cât și sociale, respectiv ecologic. Un model în acest sens este Incubatorul de Afaceri iNNoHUB din Transilvania, care de 15 ani implementează proiecte cu impact regional, participă în programe internaționale de cercetare-dezvoltare și sprijină inițiativele locale sustenabile. În incubator 6 clustere regionale au sediul și funcționează și un spațiu de coworking adresat tinerilor cu idei de afaceri sustenabile. Evenimentul își propune creare unui mediu colaborativ între firme, decidenți politici, instituții și cercetărori/profesori cu scopul definirii unor noi puncte de colaborare pentru următoarele obiective de dezvoltare sustenabilă: 4,8,9,11,

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use