Sustainable Living Podcast dedicated to SDGs

Sustainable Living Podcast presents a new podcast season with insightful conversations focused on Sustainable Development Goals.

Launched in March 2021, Sustainable Living Podcast is the first podcast in Romania whose objective is to inform and educate the general public in Romania on the subject of sustainability, in order to contribute to the formation of a sustainable society. Sustainable Living Podcast is raising awareness on sustainability through ”designing talks for a better world” – experts, scientists, journalists, representatives of academia, NGOs will inspire the audience into adopting a lifestyle through which we can reduce our personal or societal ecological footprint.

Host: Nicoleta Talpes is a communication expert on projects with social impact, Certified Sustainability (CSR) Practitioner, and founder of similar initiatives: GuerrillaVerde.ro – online platform dedicated to environmental education, GreenTech Festival – festival dedicated to green technologies.

Sustainable Living Podcast is also a hub through which we host interviews with co-hosts. The co-host for this second season is Sorin Cebotari, PhD in Geography, researcher in the field of social sciences, sustainable development and renewable energy.

The second season of the podcast will be launched in September 2021 and will present insightful conversations focused on Sustainable Development Goals – Good Health and Well-Being (SDG3), Quality Education (SDG4), Gender Equality (SDG5), Affordable and Clean Energy (SDG7), Industry, Innovation and Infrastructure (SDG9), Sustainable Cities and Communities (SDG11), Responsible Consumption and Production (SDG12), Climate Action (SDG13).

Guests: National and international experts, scientists, journalists, representatives of academia will inspire individuals and organizations on how we can have an impact on reaching the Global Goals for a sustainable society.Lansat în martie 2021, Sustainable Living Podcast este primul podcast din Romania al cărui obiectiv este să informeze și să educe publicul larg din România pe tema sustenabilității, pentru a contribui la formarea unei societăți durabile. Sustainable Living Podcast crește gradul de conștientizare cu privire la sustenabilitate - experți, oameni de știință, jurnaliști, reprezentanți ai mediului academic, ONG-uri vor inspira publicul să adopte un stil de viață prin care să ne putem reduce amprenta ecologică personală sau la nivelul societății.

Gazdă: Nicoleta Talpeș, expert în comunicarea proiectelor cu impact social, Certified Sustainability (CSR) Practioner și fondatoarea unor inițiative similare: GuerrillaVerde.ro – platformă dedicată educaţiei ecologice, GreenTech Film Festival – festival dedicat promovării tehnologiilor verzi.

Sustainable Living Podcast este și un hub pentru interviuri realizate de alți specialiști. Co-host pentru acest al doilea sezon este Sorin Cebotari, Doctor în Geografie, cercetător în domeniul științelor sociale, al dezvoltării sustenabile și energiilor regenerabile.

Cel de-al doilea sezon al podcastului va fi lansat în septembrie 2021 și va fi dedicat dialogului despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă: Sănătate și Bunăstare (SDG3), Educație de Calitate (SDG4), Egalitate de Gen (SDG5), Energie Curată şi la Preţuri Accesibile (SDG7), Industrie, Inovaţie şi Infrastructură (SDG9), Oraşe şi comunităţi durabile (SDG11), Consum și Producție Responsabile (SDG12), Acțiune Climatică (SDG13).

Invitați: Experţi internaţionali, oameni de ştiinţă, jurnalişti, reprezentanţi ai mediului academic vor inspira oameni și organizații despre cum putem contribui la îndeplinirea Obiectivelor pentru o societate sustenabilă. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use