SUSTAINABLE HEALTH WEEK

AS RĪGAS SILTUMS has identified the UN sustainability goals by carrying out activities for the stakeholders. Health week for employees – to strengthen mental and physical health

As the labour market is ageing, it is important to take care of workers’ health, promoting justice and solidarity between generations, to ensure the long-term participation in the labour market. Long-term well-being includes caring for mental health, stress resilience.

Sustainable health week events:

September 19, Car free day (European mobility week). Employees attend work by environmentally friendly transport, supporting green traffic solutions.

September 20, at 10.00 – 12.00, webinar Stress of the changes – what happens during changing process, strategies in times of changes, how to manage stress and find other opportunities.

September 21, at 10.00 – 12.00, lesson Self-massage for the shoulder area – demonstrations for relieving tension in the shoulder area and consultations.

September 22, at 10.00 – 12.00, webinar Professional burnout – how to recognize and prevent professional burnout, practical tips, and tactics to reduce it.Darba tirgum novecojot, svarīgi rūpēties par darbinieku veselību, sekmējot taisnīgumu un solidaritāti paaudžu starpā, pielāgojot darba vidi, lai nodrošinātu iespējami ilgāku dalību darba tirgū. Ilgtermiņa labbūtība ietver rūpes garīgās veselības, stresa noturības stiprināšanai.

Ilgtspējīgas veselības nedēļas pasākumi:

19.septembris, Diena bez auto (Eiropas mobilitātes nedēļa). Darbinieki ierodas darbā dabai draudzīgā pārvietošanās līdzeklī, atbalstot zaļus satiksmes risinājumus.

20.septembris, plkst. 10.00 – 12.00, vebinārs Pārmaiņu stress - kas notiek pārmaiņu laikā, saistība ar smadzeņu darbību, stratēģijas pārmaiņu laikos, kā pārvaldīt stresu un rast iespējas.

21.septembris, plkst. 10.00 – 12.00, nodarbība Pašmasāža plecu zonai - paraugdemonstrējumi plecu zonas saspringuma mazināšanai un konsultācijas.

22.septembris, plkst. 10.00 – 12.00, vebinārs Profesionālā izdegšana - kā atpazīt un nepieļaut profesionālo izdegšanu, praktiski padomi un taktikas tās mazināšanai.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use