Presentation of the exhibition On the hot side of the Alps

Presentation of the exhibition On the hot side of the Alps

Umanotera, Slovenian Foundation for Sustainable Development within the LIFE project CARE4CLIMATE.

The words and pictures will present the consequences of climate change, which we can expect in Slovenia if we do not immediately reduce the emission of greenhouse gases.

Climate change also poses a serious threat to life in our environment, but there is still time to prevent the worst by taking immediate action. The key is immediate self-responsible behavior, also on a personal level.

So what can I do today?

Let’s trust science and make a plan of our priority actions.

The exhibition will be available for viewing in the premises of the Celje Technology Park from 1 August 2023 to 30 September 2023.Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE.

V besedi in sliki bodo predstavljene posledice podnebnih sprememb, katere lahko v Sloveniji pričakujemo, če ne bomo takoj zmanjšali izpuste toplogrednih plinov.

Podnebne spremembe tudi v našem okolju predstavljajo resno grožnjo življenju, vendar je še vedno čas, da s takojšnjim ukrepanjem preprečimo najhujše. Ključna je takojšnje samoodgovorno ravnanje, tudi na osebnem nivoju.

Kaj torej lahko storim jaz že danes?

Zaupajmo znanosti in naredimo načrt svojih prednostnih ukrepov.

Razstava bo sicer na voljo na ogled v prostorih Tehno parka Celje od 1. 8. 2023 do 30. 9. 2023.


Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use