Predstavitev društva Tačke pomagačke

Spoznali se bomo s terapevtskimi psi Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke

Dogs are loyal, irreplaceable partners. More and more professional staff in hospitals, institutions, nursing homes, schools and kindergartens acknowledge that dogs can decisively contribute to the progress of individuals healing process. Because they are skillful motivators, dogs are welcome to work with children with special needs, with individuals after injuries, with oncology patients, with weakened ones, with patients with neurological and degenerative disorders. Dogs successfully overcome embarrassment with human interaction and decisively contribute to a relaxed working atmosphere. They encourage individuals or groups to participate actively, therefore they are also excellent companions for young people and children in kindergartens and schools with regular programs.

In Slovenia, the demand for visits to therapeutic couples of the Society of Tačke Pomagačke (Helping Paws) is increasing, and therefore they often visit various institutions.Psi so zvesti, nenadomestljivi družabniki. Vse več strokovnega osebja v bolnišnicah, zavodih, domovih za starejše, šolah in vrtcih priznava, da lahko psi odločilno pripomorejo k napredku posameznikov. Ker so spretni motivatorji, so psi dobrodošli pri delu z otroki s posebnimi potrebami, s posamezniki po poškodbah, z onkološkimi bolniki, z oslabelimi, s pacienti z nevrološkimi in degenerativnimi obolenji. Psi razveseljujejo in opogumljajo, uspešno premostijo zadrege ob človeški zadržanosti in odločilno pripomorejo k sproščenemu delovnemu vzdušju. Posameznike ali skupino spodbujajo k aktivnemu sodelovanju, zato so odlični sopotniki tudi mladim in otrokom v vrtcih in šolah z rednim programom.

V slovenskem prostoru je povpraševanje po obiskih terapevtskih parov Društva Tačke pomagačke vse večje, zato obiskujejo zelo različne ustanove.

Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke bo ob sodelovanji z vodniki-pripravniki predstavila ga. Marinka Srebrnjak. Spoznali se bomo s terapevtskimi psi, njihovim usposabljanjem ter samim društvom, ki ima status humanitarne organizacije in društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use