Predaja rabljenih računalnikov Rdečemu križu NM

Udeleženci programa PUM-o bodo prenovljene stare osebne računalnike donirali humanitarni organizaciji.

Participants of the project Young Adult Learning Project (PUM-o) will repair old personal computers for the donation to a humanitarian organization for the European Sustainable Development Week. In the program, we are having difficulty watching how still useful computer equipment ends up in waste. We will collect used computers, repair them and give restored computers to the Red Cross. This will help reduce the amount of waste and help those who cannot afford the purchase of computer equipment.Udeleženci programa Projektno učenje mladih odraslih (PUM-o) bomo za Teden izobraževanja za trajnostni razvoj popravljali stare osebne računalnike z namenom donacije humanitarni organizaciji. V programu s težavo spremljamo, kako cele gore še vedno uporabne računalniške opreme konča na odpadu. Zbrali bomo rabljene računalnike, jih popravili in brezhibne računalnike podarili Rdečemu Križu. Tako bomo prispevali k zmanjšanju količine odpadkov in z donacijo pomagali tistim, ki si nakupa računalniške opreme ne morejo privoščiti.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use