Potopi se v dialog v digitalnem svetu/ Dive in dialogue in a digital world

The workshop is intended for professionals and providers of learning activities who want to learn about and experience the technique of dialogic meetings with the support of digital technology.

This workshop is designed for professionals and educators who are interested in exploring the technique of dialogic gatherings with the aid of digital technology. As a participant, you will experience the benefits of engaging in an egalitarian dialogue using digital tools, which will aid in the learning of new content, deeper knowledge, and creating meaning from the knowledge gained. Additionally, you will gain an understanding of the differences in interpretation, thinking, feelings, and reflection among individuals.Delavnica je namenjena strokovnim delavcem in izvajalcem učnih aktivnosti, ki želijo spoznati in sami izkusiti tehniko dialoških srečanj ob podpori digitalne tehnologije. Kot udeleženci delavnice boste občutili, katere prednosti prinaša aktivno sodelovanje v egalitarnem dialogu z uporabo digitalnih orodij pri učenju novih vsebin, poglabljanju znanja in ustvarjanju pomena o pridobljenih spoznanjih. Hkrati boste ozavestili različnosti pri interpretaciji, razmišljanjih, občutkih in refleksiji med posamezniki.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use