Posvet POVEZOVANJE POTENCIALOV ZA TRAJNOSTNO PRIHODNOST / Conference INTEGRATING POTENTIALS FOR A SUSTAINABLE FUTURE

Posvet o ciljih in procesih TR, izjemnih potencialih Slovenije in njihovem premišljenem povezovanju. / The Conference about SD goals and processes, excellent potentials of Slovenia and their thoughtfu

Conference INTEGRATING POTENTIALS FOR A SUSTAINABLE FUTURE is the opening event of the European Sustainable Development Week and is organised by the Ministry of the Environment and Spatial Planning, Office of the Prime Minister of the Republic of Slovenia, Ministry of Economic Development and Technology and Association of Municipalities and Towns of Slovenia, and in cooperation with several partners and stakeholders. The Conference and accompanying events are aimed at raising awareness about the goals and processes of sustainable development on one hand, and about excellent potentials of Slovenia (including good practices) for reaching these goals and possibilities and expected positive effects of their thoughtful integration on the other hand. With the Conference, the MESP also participates in the program of the European Year for Development 2015 (EYD).Posvet POVEZOVANJE POTENCIALOV ZA TRAJNOSTNO PRIHODNOST bo uvod v serijo dogodkov Evropskega tedna trajnostnega razvoja. Posvet organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, Kabinet predsednika vlade, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s partnerji in deležniki. S posvetom in spremljajočimi dogodki želimo v Sloveniji povečati po eni strani zavedanje o ciljih in procesih trajnostnega razvoja, po drugi pa o izjemnih potencialih Slovenije za doseganje teh ciljev, vključno z dobrimi praksami, ter možnostih in pričakovanih pozitivnih učinkih premišljenega povezovanja teh potencialov. Znanja, posredovana v okviru teh dogodkov, bodo uporabna za celostno načrtovanje in upravljanje razvoja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. MOP se s temi dogodki vključuje tudi v program Evropskega leta za razvoj 2015 (ELR).

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use