On the hot side of the Alps – life in times of climate change

The exhibition On the hot side of the Alps – life in the time of climate change, prepared by Umanotera, the Slovenian Foundation for Sustainable Development,

The exhibition On the hot side of the Alps – life in the time of climate change, prepared by Umanoteri, the Slovenian Foundation for Sustainable Development, will be available for viewing in the premises of Tehnopark Celje.

The exhibition shows the consequences of climate change that can be expected in Slovenia if we do not immediately reduce the emission of greenhouse gases.

It shows that climate change also poses a serious threat to life in our environment and that there is still time to prevent the worst by taking immediate action. “Tomorrow” may already be too late.V prostorih Tehno parka Celje bo na voljo v ogled razstava Na vroči strani Alp - življenje v času podnebnih sprememb, ki so jo pripravili Umanoteri, Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj.

Razstava prikazuje posledice podnebnih sprememb, katere lahko v Sloveniji pričakujemo, če ne bomo takoj zmanjšali izpuste toplogrednih plinov.

Prikazuje, da podnebne spremembe tudi v našem okolju predstavljajo resno grožnjo življenju in da je še vedno čas, da s takojšnjim ukrepanjem preprečimo najhujše. »Jutri« bo morda že prepozno.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use