NOVO MESTO SKOZI ČAS

Glavni cilj delavnice je povezovanje telesnega gibanja z usvajanjem znanja zgodovine Novega mesta v urbanem okolju.

Participants (mainly Roma people are expected) will combine healthy recreation with education on their local environment and heritage.Glavni cilj delavnice je povezovanje telesnega gibanja z usvajanjem znanja zgodovine Novega mesta v urbanem okolju. S pomočjo vodenega ogleda (sprehod v center mesta) bomo Romske udeležence popeljali skozi bogato zgodovino in zgodbo Novega mesta ter jih spodbudili k vključevanju v različne organizacije - knjižnica NM, kapitelj NM, Dolenjski muzej, frančiškanski samostan, založba Goga NM, predstavitev arheološkega najdišča na Rozmanovi ulici.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use