Moć biljaka u službi zdravlja i blagostanja

Knjižnica Medveščak i Dječja knjižnica M2 virtualnim katalogom preporuka knjiga žele osvijestiti moć koju biljke imaju u svakodnevnom životu i pozitivan učinak koji ostavljaju na zdravlje pojedinca.

People have always paid special attention to plants and their healing ability. In order to benefit from the enormous variety and medicinal properties of plants, it is necessary to invest a lot of time and effort in their collection, therefore the interest in using them for therapeutic purposes is constantly growing. Aromatic, medicinal and honey plants find an ever-widening use in everyday life. For example, there is a growing awareness of the benefits of biophilic design and the benefits of the same in terms of improving quality of life, especially when we talk about spaces with rehabilitation therapeutic purpose. Medicinal plants are special and unique because they provide a multi-sensory experience, both in a therapeutic and aesthetic sense. Within the project Green Library for green Zagreb in the European Sustainable Development Week, the Medveščak Library and the M2 Children’s Library want to raise awareness of the power that plants have in everyday life and the positive effect they have on an individual’s health with an exhibition and accompanying materials.Ljudi su oduvijek posebnu pažnju posvećivali biljkama i njihovim ljekovitim svojstvima. Da bismo imali koristi od goleme raznolikosti ljekovitih svojstava biljaka, valja uložiti vrijeme i napor u njihovo prikupljanje stoga interes o upotrebi u terapeutske svrhe stalno raste. Aromatično, ljekovito i medonosno bilje nalazi sve širu upotrebu u svakodnevnom životu. Primjerice, raste svijest o blagodatima biofilnog dizajna te blagodatima u vidu poboljšanja kvalitete života, posebice kada govorimo o prostorima s rehabilitacijskom terapijskom namjenom. Ljekovite biljke posebne su i jedinstvene jer pružaju višeosjetilni doživljaj, kako u terapijskom tako i u estetskom smislu. U sklopu projekta Zelena knjižnica za zeleni Zagreb u Europskom tjednu održivog razvoja, Knjižnica Medveščak te Dječja knjižnica M2 virtualnim katalogom preporuka knjiga žele osvijestiti moć koju biljke imaju u svakodnevnom životu i pozitivan učinak koji ostavljaju na zdravlje pojedinca.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use