Interaktivno predavanje o trajnostnem razvoju

Vabimo vas k skrajno zanimivemu interaktivnemu predavanju o trajnostnem razvoju in podnebnih spremembah, kateremu bo sledila razprava, ki vas bo vzpodbudila k razmisleku ter k bolj okoljsko in družben

In a visually rich presentation, participants will learn about the impact of climate change on the natural and social environment and our lives. Participants will learn about the effects of environmental impacts and climate change, such as extreme weather events (strong storms, heat waves, floods), water scarcity, food supplies, and the reduction of plant and animal species. In the second part, we will focus on the solutions with the participants – we will learn good practices and alternatives to unsustainable consumption and answer what we can do as active individuals and as a community.V vizualno bogati predstavitvi bodo udeleženci spoznali vpliv podnebnih sprememb na naravno in družbeno okolje ter naša življenja. Udeleženci se bodo seznanili s posledicami vpliva na okolje in podnebnih sprememb, kot so ekstremni vremenski pojavi (močna neurja, vročinski valovi, poplave), pomanjkanje vode, oskrba s hrano ter zmanjšanje rastlinskih in živalskih vrst.

V drugem delu se bomo z udeleženci osredotočali na rešitve – spoznali bomo dobre prakse ter alternative netrajnostni potrošnji in si odgovorili, kaj lahko naredimo kot aktivni posamezniki in kot skupnost.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use