Handmade paper making

A practical sustainable experiential workshop

In the workshop, we will create handmade papers from cardboard egg cartons using the old method, modern trash and practical technical tricks.

The workshop will be held under the leadership of Maja Modrijan, head of the Destilator brand. The mentor is a sustainable designer who has been working with recycling and natural materials for more than 15 years.

He explores the potential of waste and natural materials, various traditional and modern creation techniques, and creative ways of making his own unique products.Na delavnici bomo s staro metodo, s sodobnimi smetmi in praktičnimi tehničnimi triki ustvarjali ročno narajene papirje iz kartonastih jajčnih škatel.

Delavnica bo potekala pod vodstvom Maja Modrijan, vodja znamke Destilator. Mentorica je trajnostna oblikovalka, ki se z reciklažo in naravnimi materiali ukvarja že več kot 15 let.

Raziskuje potenciale odpadnega in naravnega materiala, različne tradicionalne in sodobne tehnike ustvarjanja ter kreativne načine izdelave lastnih unikatnih izdelkov.  

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use