From trash to flowers

From trash to flowers – a creative workshop for children, grandfathers and grandmothers

A creative, intergenerational workshop for kindergarten children and their grandparents. We will make a flower from a plastic bottle and learn how we can turn waste packaging into something beautiful.

There will be a relaxed and spontaneous conversation about how to create as little waste as possible, and grandparents will share stories and experiences about how garbage used to be.SMET V CVET

Ustvarjalna, medgeneracijska delavnica vrtčevskih otrok in njihovih starih staršev. Izdelovali bomo rožico iz plastenke in se naučili, kako še lahko spremenimo odpadno embalažo v nekaj lepega.

Vzporedno bo potekal sproščen in spontan pogovor o tem, kako ustvariti čim manj odpadkov, dedki in babice pa bodo delili zgodbe in izkušnje o tem, kako je bilo s smetmi nekoč.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use