Ecoplanta, exemple d’economia circular

La xerrada és una explicació de la conversió de la fracció rebuig del residus municipals i industrials que, avui dia, van a abocador, per a la seva conversió en metanol.

The conference is an explanation of the conversion of the fraction waste from municipal and industrial waste that, nowadays, goes to landfill, for its conversion into methanol.La xerrada és una explicació de la conversió de la fracció rebuig del residus municipals i industrials que, avui dia, van a abocador, per a la seva conversió en metanol

L'Ecoplanta pot considerar-se una planta de fabricació de productes químics: el metanol, o bé una planta de tractaments de residus, ja que aquests són la matèria prima utilitzada.

D'aquesta manera constitueix un exemple d'Economia Circular: el residu destinat a l'eliminació es converteix en un recurs que s'utilitza com a matèria prima per a la fabricació del metanol. La descripció més curta de l'Ecoplanta seria la conversió a metanol (el producte químic més utilitzat en el món) dels residus d'origen urbà i industrial que avui en dia acaben a l'abocador.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use