Dan za trajnost

Dogodek je namenjen spoznavanju različnih lokalnih trajnostnih praks in druženju z različnimi deležniki na področju trajnostnega razvoja (obvezne predprijave).

The event is intended to get to know various local sustainable practices and socialize with various stakeholders in the field of sustainable development (mandatory pre-registration).Dan za trajnost s pomočjo Razvojne agencije Savinja in Občine Prebold pripravljamo v četrtek, 24. septembra 2020. Dan za trajnost, že četrti po vrsti, je namenjen različnim akterjem na področju trajnosti v Spodnji Savinjski dolini. Tokratno srečanje bo potekalo v občini Prebold in bo posvečeno ugotavljanju in izmenjavi dobrih praks, izobraževalnih oblik in projektov s področja trajnostnega razvoja, hkrati pa tudi snovanju morebitnih skupnih načrtov na tem področju.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use