Dan odprtih vrat v RIC-evi prenovljeni knjižnici

RIC Novo mesto že vrsto let zbira različna strokovna in učna gradiva za odrasle. V letošnjem letu si je zadal nalogo, da pripravi dostopen knjižnični prostor za udeležence različnih programov…

RIC Novo mesto has been collecting various professional and teaching materials for adults for many years. This year, he set himself the task of preparing an accessible library space for participants in various adult programs. Visitors to the self-study centre can also borrow books at home. On the occasion of the open day of the library, we will present our new space and the possibilities of joining the activities of the Center for Independent Learning.RIC Novo mesto že vrsto let zbira različna strokovna in učna gradiva za odrasle. V letošnjem letu si je zadal nalogo, da pripravi dostopen knjižnični prostor za udeležence različnih programov za odrasle. Obiskovalci središča za samostojno učenje pa si knjige lahko izposodijo tudi domov. Ob dnevu odprtih vrat knjižnice vam bomo predstavili naš novi prostor in možnosti vključitve v aktivnosti Središča za samostojno učenje.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use