ClimateLaunchpad Slovenia 2019 Follow-up sessions

ClimateLaunchpad – največje tekmovanje zelenih poslovnih idej

Centre of Excellence for Low-Carbon Technologies CO NOT in cooperation with Ministry of the Environment and Spatial Planning, National Institute of Chemistry and Technology Park Ljubljana is organizing ClimateLaunchpad, which is the biggest competition for green business ideas. The competition is held in almost 50 countries around the world and Slovenia represents 5 teams. ClimateLaunchpad discovers more than 1000 new ideas in clean technologies for adaptation and mitigation of climate change and helps ambitious entrepreneurs change ideas into a global business. The ideas that enter Slovenia’s competition range from sustainable food production to a more efficient and environmentally friendly cooling system.

On Friday 31 May 2019 Slovenian teams will continue with Coaching Sessions to prepare for the National Final (20 June 2019, Technology park Ljubljana). The top-2 of all competing countries will battle the Grand Final in the Netherlands, in November.Center odličnosti nizkoogljične tehnologije CO NOT v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Kemijskim inštitutom in Tehnološkim parkom Ljubljana organizira ClimateLaunchpad, ki je največje tekmovanje zelenih poslovnih idej. Tekmovanje poteka v skoraj 50 državah po svetu in Slovenijo zastopa 5 ekip. ClimateLaunchpad odkriva več kot 1000 novih idej na področju čistih tehnologij za prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb in pomaga ambicioznim podjetnikom spremeniti idejo v globalen posel. Ideje, ki so zastopane na slovenskem tekmovanju, obsegajo teme od trajnostne pridelave hrane do bolj učinkovitega in okolju prijaznega hladilnega sistema.

V petek, 31. 5. 2019, bodo slovenske ekipe nadaljevale z vrsto usposabljanj za pripravo udeležencev na državni finale (20. 6. 2019, Tehnološki park Ljubljana), na katerem bodo predstavile svoj poslovni načrt strokovni žiriji. Dva finalista vsake države se bosta uvrstila na svetovni finale, ki bo novembra na Nizozemskem.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use