ZIELENI MISIE II

Plant exchange. Workshops on creating organic jewellery.

Potted plants not only look beautiful, but above all clean the air in our apartments. It is worth having them, exchanging them and sharing them.

Can I make interesting jewellery from a plastic drink bottle, wine corks? Participants of the eco-jewellery workshop will find that out.Rośliny doniczkowe nie tylko pięknie wyglądają, ale przede wszystkim oczyszczają powietrze w naszych mieszkaniach. Warto zatem je mieć, wymieniać się nimi i dzielić.

Czy z plastykowej butelki po napoju, korkach po winie można zrobić ciekawą biżuterię? Przekonają się o tym uczestnicy warsztatów tworzenia ekologicznej biżuterii.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use