Zeleni beTon

OŠ Ivana Gorana Kovačića iz Vinkovca će nizom aktivnosti obilježiti Europski tjedan održivog razvoja.

Ivan Goran Kovačić Elementary School, Vinkovci is located in the strict center of the city with very little greenery. We want to make every crack in the concrete that surrounds the school a small green oasis. We do various activities with the students, which contribute to reducing the ecological footprint and make the students aware of the importance of acting on the micro-level.

At the school, we are organizing an action to collect old paper, and part of the collected paper will be used for a new paper production workshop and we will make an exhibition “Zeleni beTon”.

Dressing up in national costumes, a group of students demonstrates the importance of sustainable production and the preservation of tradition, and at the same time learns about the shortcomings of fast fashion.

Students will express themselves creatively through the workshop “My ecological school of the future” in which they will draw, paint or write down ideas on large feet that are placed on the floor to form a path to the future.

Every individual can contribute to the betterment of the community because every step counts.OŠ Ivana Gorana Kovačića, Vinkovci nalazi se u strogom centru grada s vrlo malo zelenila. Svaku pukotinu betona koji školu okružuje želimo učiniti malom zelenom oazom. S učenicima radimo različite aktivnosti kojima doprinosimo smanjenju ekološkog otiska i osvještavamo učenike koliko je važno djelovati na mikrorazinama. 

U školi organiziramo akciju prikupljanja staroga papira, a dio prikupljenog papira ćemo iskoristit za radionicu proizvodnje novog papira i napraviti izložbu "Zeleni beTon".

Skupina učenika oblačeći se u narodne nošnje pokazuje važnost održive proizvodnje te očuvanju tradicije te ujedno uče o nedostacima brze mode. 

Učenici će se kreativno izraziti kroz radionicu "Moja ekološka škola budućnosti" u kojoj će crtati, slikati ili zapisivati ideje na velikim stopalima koja se polažu na pod u tvore put u budućnost. 

 Svaki pojedinac može doprinijeti boljitku zajednice jer svaki korak se broji.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use