World Circular Economy Forum 2017

World Circular Economy Forum 2017 presents the world’s best Circular Economy solutions.

World Circular Economy Forum 2017 presents the world’s best circular economy solutions and aims to clarify how circular economy solutions can contribute to the UN Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals by generating growth and jobs in different parts of the world.The organiser of the event is the Finnish innovation Fund Sitra together with several international partners. The two-day event consists of 17 plenary and parallel sessions, keynote speeches, discussions, networking, side events and business excursions.World Circular Economy Forum 2017 -tapahtumassa esitellään maailman parhaita kiertotalousratkaisuja sekä pyritään kirkastamaan miten kiertotalouden ratkaisujen avulla saavutetaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDGt) talous- ja työllisyyskasvun avulla eri puolilla maailmaa.Tapahtuman pääjärjestäjänä toimii Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra yhdessä useiden kansanvälisten kumppaneiden kanssa. Foorumi sisältää korkean tason päätöksentekijä- ja asiantuntijapuheenvuoroja,  verkostoitumismahdollisuuksia, yritysvierailuja sekä useita sivutapahtumia.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use