Workshop of climate distress self-care techniques

One will understand what is climate distress and the systemic view to it, what in the human biology makes it happens and what to do about it.

With this workshop, you will gain understanding and skills to understand and support yourself and your peers in the light of what is happening in the environment and society, and in this way you will also contribute to the improvement of mental health. 

The workshop is based on the method of psychotherapist Jo McAndrews and is conducted by Katarina Kliit, who is a psychologist, a PhD student in psychology at the University of Tartu and a master’s student in the environmental management of climate change conditions curriculum at UT and Estonian University of Life Sciences.

In the workshop we will discuss:

♦️ What is climate anxiety

♦️ What is the prerequisite for this

♦️ What to do about it

♦️ Introducing deep care (radical nurturing)

♦️ Practical exercises Tuleviku ja praegusi väljavaateid arvestades keskkonna- ja sotsiaalsete probleemide valguses on loomulik reaktsioon kogeda mingil moel ökoärevust, kuid kahjuks ei ole alati loomulik osata sellega toime tulla nii, et tervis ja igapäeva tegevused ei kannataks.

Selle töötoaga omandad mõistmise ja oskused iseend ning kaaslasi keskkonnas ja ühiskonnas toimuva valguses mõista, toetada ja nii aitad kaasa ka vaimse tervise paranemisele.


Töötuba põhineb psühhoterapeudi Jo McAndrewsi meetoditel, mida viib läbi Katarina Kliit, kes on psühholoog, Tartu Ülikooli psühholoogia doktorant ja TÜ ja Eesti Maaülikooli keskkonnajuhtimine kliimamuutuste tingimustes õppekava magistrant.


Töötoas käsitleme:

♦️ Mis on kliimaahastus

♦️ Mis on selle eelduseks

♦️ Mida selle osas ette võtta

♦️ Süvahoole tutvustamist (radical nurturing)

♦️ Praktilised harjutused

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use