Wielkopolskie Dni Ochrony Środowiska 2019

Wielkopolska Environmental Protection Days are regular events organized in the Botanical Garden of Adam Mickiewicz University in Poznań together with the Osiedle Ogrody Council promoting the principle

As part of the Wielkopolska Environmental Protection Days, you can enjoy many attractions:

– Shows and exhibitions in this show of pure smoking

– A garden scene with numerous artistic performances

– Bicycle marking

– Gratowóz and waste collection

– Workshops in this sector of gardening or the use of ceramics

– Competitions

– A fair of plants

– Fun and games

An event to subscribe to the international concept for the promotion of the development goal and environmental protection. World Environment Day was registered by the UN General Assembly in memory of the Stockholm Conference, which took place on June 5, 1972. It was a person who is aware that it has a natural environment in mind, and that it is conscious. Currently, this day is celebrated in over 100 countries around the world.W ramach Wielkopolskich Dni Ochrony Środowiska będzie można skorzystać z wielu atrakcji:

- Pokazy i wystawy w tym pokaz czystego palenia

- Scena w ogrodzie z licznymi występami artystycznymi

- Znakowanie rowerów

- Gratowóz i zbiórka odpadów

- Warsztaty w tym nauka ogrodnictwa lub wykorzystania ceramiki

- Konkursy

- Kiermasz roślin

- Zabawy i gry

Wydarzenie to wpisuję się w międzynarodową inicjatywę mającą na celu promocję zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska. Światowy Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na pamiątkę Konferencji Sztokholmskiej, która odbyła się 5. czerwca 1972 roku. Była to pierwsza światowa konferencja, której głównym celem było zwrócenie szczególnej uwagi na przyrodę oraz jej stan, a także uświadomienie społeczeństwu, że wszystkie działania człowieka mają ogromny wpływ na otaczające go środowisko. Aktualnie dzień ten obchodzony jest w ponad 100 krajach na całym świecie.

Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Miasta Poznania

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use