Who is responsible for sustainable development?

Who is responsible for sustainable development? The discussion led by expert Marcin Popkiewicz with representatives of city administration on global change in the context of decision on city level.

Who is responsible for sustainable development?

” Elephants in the room, or the challenges of the world of fossil fuels ”

* Fast , faster and faster : living in a world of exponential growth

* Relationship : economy – energy – environment

* Case studies: oil, coal , climate change

* Extrapolating the past into the future – road to the future.

The discussion led by our guest Marcin Popkiewicz with representatives of  Slupsk  administration will focus on global change in the context of decisions made at city level .

Moderator: Marcin Popkiewicz – graduate of Physics at Warsaw University, expert and journalist, author of the bestseller “The World at the Crossroads ‘ , editor of ziemianarozdrozu.pl portals and naukaoklimacie.pl .Od kogo zależy zrównoważony rozwój? "Słonie w pokoju, albo wyzwania świata paliw kopalnych"

*Szybko, coraz szybciej: życie w świecie wzrostu wykładniczego

*Powiązania: gospodarka-energia-środowisko

*Studia przypadków: ropa, węgiel, zmiana klimatu

*Ekstrapolując przeszłość w przyszłość – diagnoza drogi do przyszłości.

To tylko cześc tematów jakie poruszy nasz gość Marcin Popkiewicz z pracownikami słupskiego magistratu. Dyskusja poświęcona będzie globalnym zmianom w kontekście decyzji podejmowanych na szczeblu miasta.

Prowadzenie: Marcin Popkiewicz – absolwent wydziału Fizyki UW.Analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko,

autor bestsellera "Świat na Rozdrożu", redaktor portali ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use