WEEK OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT TOWN OF DRNIŠ

The Town of Drniš will present a series of activities and events which will present its participation in the promotion of sustainable development.

The Town of Drniš will present a series of activities and events which will present its participation in the promotion of sustainable development. This European initiative aims to encourage and make more visible activities, projects and events that promote sustainable development. Planned activities include: Radio broadcasts (presentation of the week of sustainable development, the importance of sustainable development for the Town of Drniš and its population), No Tobacco Day under the slogan ” No smoking to health ” (raising awareness about the harmful effects of smoking on human health and on the growing number of people affected by lung cancer). Kindergarten occasion of World Environment Day organized trip to the source of the river Čikola, “Market Day” (presentation of the traditional market day and ecological food products, traditional products and souvenirs).Grad Drniš predstaviti će niz aktivnosti i događaja kojima će predstaviti svoje sudjelovanje u promicanju održivog razvoja. Ova europska inicijativa ima za cilj poticati i učiniti vidljivijima aktivnosti, projekte i događanja koja promiču održivi razvoj. Planirane aktivnosti uključuju: Radio emisiju (predstavljanje tjedna održivog razvoja, važnost održivog razvoja za Grad Drniš i za njegovo stanovništvo), Dan nepušenja pod sloganom „Nepušenjem do zdravlja“ (razvijanje svijesti o štetnosti pušenja na ljudsko zdravlje i o sve većem broju oboljelih od karcinoma pluća), Dječji vrtić povodom Svjetskog dana zaštite okoliša organizira izlet na izvor rijeke Čikole, "Pijaca dan“ (predstavljanje tradicionalnog pazarnog dana, prehrambenih eko proizvoda, tradicionalnih proizvoda i suvenira).

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use