WEEK OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT TOWN OF DRNIŠ – “Open doors, open hearts – Welcome to Drniš”

On the occasion of the week of sustainable development to be held from 30 May to 5 June 2016, the City of Drniš will present a series of activities and events which will present its participation in t

On the occasion of the Week of sustainable development which be held from 30 May to 5 June 2016, the Town of Drniš will present a series of activities and events which will present its participation in the promotion of sustainable development. In this way the Town of Drniš is focused on two objectives of sustainable development which are: Decent work and economic growth (8) and Responsible consumption and production (12). This European initiative aims to encourage and make more visible activities, projects and events that promote sustainable development. Some of these activities will be carried out the Town of Drniš are: Voluntary action (landscaping playground Primary School Antun Mihanović Petropoljskog Drniš), World No Tobacco Day with the slogan “Not smoking to health” that will be mark by dividing the fruit, with the participation of kindergarten and various associations, Radio broadcasts about sustainable development as well as the final event titled “Open doors” – with the slogan “Open the door, open heart – Welcome to Drniš.Povodom tjedna održivog razvoja koji će se održati od 30. svibnja do 5. lipnja 2016. godine Grad Drniš predstaviti će niz aktivnosti i događaja kojima će predstaviti svoje sudjelovanje u promicanju održivog razvoja. Na taj način Grad Drniš usmjeren je na dva cilja održivog razvoja a to su: Dostojanstveni rad i gospodarski rast (8) i Odgovorna potrošnja i proizvodnja (12). Ova europska inicijativa ima za cilj poticati i učiniti vidljivijima aktivnosti, projekte i događanja koja promiču održivi razvoj. Neke od tih aktivnosti koje će provesti Grad Drniš su: Volonterska akcija (uređenje dječjeg igrališta Osnovne škole Antuna Mihanovića Petropoljskog Drniš), Svjetski dan nepušenja uz slogan „Nepušenjem do zdravlja“ obilježiti će se djeljenjem voća, uz sudjelovanje dječjeg vrtića i raznih udruga, Radio emisija o održivom razvoju kao i završna manifestacija po nazivom „Dani otvorenih vrata“ – uz slogan „Otvorenih vrata, otvorena srca – Dobrodošli u Drniš.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use