VIRTUALNA IZLOŽBA: “Održivi razvoj očima učenika”

Povodom Europskog tjedna održivog razvoja maturanti Komercijalno-trgovačke škole Split sa svojim mentoricama Ivanom Čotom i Marijom Istenić napravit će virtualnu izložbu o održivom razvoju.

On the occasion of the European Sustainable Development Week, from September 18 to October 8, 2022, graduates of the Split Commercial School with their mentors Ivan Čota and Marija Istenić will create a virtual exhibition on sustainable development.

How to define sustainable development? How to build our community on values based on sustainable development? What are the Global Sustainable Development Goals? How can we achieve them? What can we do?… students will present their videos and digital posters to promote the Sustainable Development Goals.

Our goal is to bring students as close as possible to the goals of sustainable development and encourage them to think about the importance of preserving our planet and responsible behavior towards people, nature and the environment.

Students will use digital tools, develop critical thinking, creativity, innovation, entrepreneurial and digital competences.

We will publish a virtual exhibition of the best student works on the school’s website.Povodom Europskog tjedna održivog razvoja od 18. rujna do 8. listopada 2022. maturanti Komercijalno-trgovačke škole Split sa svojim mentoricama Ivanom Čotom i Marijom Istenić napravit će virtualnu izložbu o održivom razvoju.

Kako definirati održivi razvoj? Kako graditi našu zajednicu na vrijednostima temeljenim na održivom razvoju? Što su Globalni ciljevi održivog razvoja? Kako ih možemo postići? Što mi možemo učiniti?... učenici će prikazati svojim video uratcima i digitalnim plakatima za promicanje ciljeva održivog razvoja.

Cilj nam je učenicima što više približili ciljeve održivog razvoja i potaknuti ih na razmišljanje o važnosti očuvanja našeg planeta i odgovornog ponašanja prema ljudima, prirodi i okolišu.

Učenici će koristiti digitalne alate, razvijati kritičko mišljenje, kreativnost, inovativnost, poduzetničke i digitalne kompetencije.

Virtualnu izložbu najboljih učeničkih radova objavit ćemo na web stranici škole.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use