Uma Pido

Uma Pido is a very special event in the Estonian cultural scene. The festival consists of singing and dancing to traditional Estonian Võru songs to celebrate Estonian culture.

The song and dance festival is a celebration of Võru culture that brings together people from different ages to spend time together. The event is also a gift for Estonia’s 100 birthday.Uma Pido on Eesti kultuuripildis eriline nähtus. Põhjust kokku tulla ja üheskoos laulda on veelgi – meie oma riik, Eesti Vabariik saab 100-aastaseks! Uma Pido ja Eesti Vabariigi ühise sünnipäevapeoga avaldame tänu ja austust oma esivanematele ja vanavanematele – teieta ei oleks me siin; teieta poleks see maa selline, nagu ta on.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use