Ulos – Ut – Out! – international outdoor learning conference

Ulos – Ut – Out! international outdoor learning conference will be arranged in Turku and Sauvo, Finland 5.-6.6.2017. The conference theme is Finnish nature as a learning environment.

Ulos – Ut – Out! is international outdoor learning conference that will be arranged in Turku and Sauvo, Finland 5.-6.6.2017. The conference theme is Finnish nature as a learning environment and the working languages will be Finnish, Swedish and English. The event begins with a seminar at Turku Castle and will continue with workshops in Turku and the surrounding area, ending in Ahtela Youth Center in Sauvo. The program will cover topics from historical to future perspectives, from the forest to the sea and urban environments. The positive wellbeing effects of nature, sustainable living, social participation and influence will be covered. Participants will gain new perspectives on organising safe educational programs in nature and nature based teaching and learning methods, such as drama, music, adventure, research, art and handicrafts.The Ulos – Ut – Out! conference will draw participants from the teaching, social work and community work professions as well as students and professionals working in natural environments and other interested parties.Ulos – Ut – Out! brings together four national conferences for the first time; The Finnish national conferences for Adventure Education, Environmental Education, Forest Education and Mitt i naturen. Ulos – Ut – Out! is part of the centenary celebrations of Finland’s independence in 2017.Ulos – ut – out! -ulkona oppimisen suurtapahtuma järjestetään 5.-6.6.2017 Turussa ja Sauvossa. Tapahtuma alkaa seminaarilla Turun linnassa ja jatkuu lukuisissa työpajoissa eri puolilla Turkua ja lähiseutua. Tapahtuman teemana on suomalainen luonto oppimisympäristönä ja se on osa Suomen satavuotisen itsenäisyyden juhlavuoden 2017 ohjelmaa.Seminaarin ja työpajojen aiheet vaihtelevat historiasta tulevaisuuteen ja metsästä mereen sekä kaupunkiympäristöön. Luonnon hyvinvointivaikutukset, kestävä elämäntapa, osallisuus ja vaikuttaminen ovat keskeisiä teemoja. Tapahtumassa saa uusia näkökulmia turvalliseen luonnossa tapahtuvaan opetukseen ja oppimismenetelmiin, kuten draamaan, musiikkiin, seikkailuun, tutkimukseen, taiteeseen ja kädentaitoihin.Tapahtuma on tarkoitettu opetus-, sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisille, opiskelijoille ja näiden kanssa luonnossa yhteistyötä tekeville eri alojen ammattilaisille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.Ulos - Ut - Out! yhdistää ensimmäistä kertaa neljä valtakunnallista kasvatusalan tapahtumaa: Ympäristökasvatuspäivät, Seikkailukasvatuspäivät, Mitt i Naturen sekä Kasvatus Metsässä -foorumin.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use