Trening o Planovima održive urbane mobilnosti SUMP 2.0

Besplatna edukacija o Planovima održive urbane mobilnosti za predstavnike gradova i ostale dionike iz Hrvatske.

CVINET Slovenia-Croatia-SEE Network and the City of Koprivnica for city representatives and other stakeholders involved in integrated traffic planning organize free training on Sustainable Urban Mobility Plans, to be held from 3 to 4 June 2019 in Rijeka (University of Rijeka Campus, Faculty of Civil Engineering). The emphasis of education is on interactive and fieldwork and current topics of traffic planning.Mreža za održivu mobilnost u gradovima CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE i Grad Koprivnica, hrvatski partner projekta CIVITAS Prosperity za predstavnike gradova i ostale dionike uključene u integrirano planiranje prometa organiziraju besplatni trening o Planovima održive urbane mobilnosti, koji će se održati od 3. do 4. lipnja 2019. u Rijeci (Kampus Sveučilišta u Rijeci, Građevinski fakultet). 


Naglasak edukacije je na interaktivnom i terenskom radu te aktualnim temama planiranja prometa: 

• stanje i budućnost Planova održive urbane mobilnosti (SUMP);

• kako dobiti političku podršku za integrirano planiranje prometa;

• kako se nositi sa SUMP-ovima u malim i srednjim gradovima;

• kako povezati integrirani promet i prostorno planiranje;

• kako komunicirati s javnošću i uključiti ih u pripremu i provedbu SUMP-ova;

• korištenje javnih prostora u planiranju prometa;

• pametno upravljanje prometa, prometna potražnja, parkirne politike.


Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use