THE UNION OF SOCIETIES OUR CHILDREN CROATIA IS PROMOTING PARTNERSHIP FOR THE GOALS THROUGH A MEDIA CAMPAIGN

“17 Global goals for Sustainable development” Union started in the Republic of Croatia in the beginning of 2016. Unions campaign consisted of 17 field experts and childen .

Campaign “17 Global goals for sustainable development” Union of Societies our Children Croatia started in the Republic of Croatia in the beginning of 2016. Unions campaign consisted of 17 field experts and 17 childen. They were filmed  in a short form of one minute films in which they were promoting 17 Global goals and their high importance in life.Savez društava Naša djeca Hrvatske se uključio u kampanju "17 Globalnih ciljeva za održivi razvoj" početkom 2016. godine. Savez je pokrenuo vlastitu medijsku kampanju i apelirao na podizanju svijesti o važnosti "17 Globalnih ciljeva održivog razvoja" na način da je angažirano 17 stručnjaka iz različitih polja koji su putem snimljenih kratkih jednominutnih filmova metodom pozitivnog promicanja, odnosno, zagovaranja govorili o "17 G.C." Angažirani su autentični stručnjaci iz različitih područja i 17-ero djece koji su u drugoj polovici jednominutnih filmova dali svoje iskreno dječje mišljenje o jednoj od tema održivog razvoja. Kampanja je bila izuzetno dobro medijski  prihvaćena, sada u Europskom tjednu održivog razvoja se planiraju ponoviti spotovi na webu i facebooku Saveza te na taj način podsjetiti na važnost da se svaki pojedinac uključi i da svoj doprinos očuvanju održivog razvoja.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use