The Non-governmental Picnic of 2015

Piknik Pozarządowy w ramach XXV obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego organizowany dnia 30.05.2015 r.

On Saturday May 30, 2015 the City of Częstochowa will organize the Non-governmental Picnic of 2015, which will be held from 11:00 to 18:00 at the Promenade of Czesław Niemen.

A non-governmental picnic is a great opportunity to meet all those people who are active in NGOs, to exchange experiences and common discussions.

During the event, over 60 NGOs operating in our city will present their activities. The Częstochowa associations, clubs, societies and foundations prepared numerous attractions for our residents, that is why we are convinced that on this day every resident of Częstochowa, regardless of age, will find something interesting for themselves.Informacja Piknik

Dnia 30.05.2015 r. Urząd Miasta Częstochowy organizuje Piknik Pozarządowy 2015, który odbędzie się w godz. 11:00 - 18:00 na Promenadzie im. Czesława Niemena.

Piknik pozarządowy jest okazją do spotkania osób aktywnie działających w NGO, do wymiany doświadczeń i wspólnych dyskusji.

Podczas Pikniku swoją działalność zaprezentuje ponad 60 organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta. Częstochowskie stowarzyszenia, kluby, towarzystwa i fundacje przygotowały liczne atrakcje dla mieszkańców, dlatego jesteśmy przekonani, iż w tym dniu każdy częstochowianin, niezależnie od wieku, znajdzie coś interesującego dla siebie.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use