Tehnoloogia arendamine ja teaduse rakendamine – ettevõtete kogemus

The opening event of the club’s season will take place on Friday, September 23, in the Delta building of the University of Tartu in the Sandbox room. The theme of this season’s opening meeting is “Development of technology and application of science – experience of companies” Technology companies and research institutions will be speaking at […]

The opening event of the club’s season will take place on Friday, September 23, in the Delta building of the University of Tartu in the Sandbox room. The theme of this season’s opening meeting is “Development of technology and application of science – experience of companies”

Technology companies and research institutions will be speaking at the event, and the event will conclude with a panel discussion. The main purpose of the event is to support R&D growth and investment and mutual cooperation.

The Delta Learning and Research Center in Tartu was chosen as the opening event of the season, as its focus is on strengthening and maintaining cooperation between different parties by combining science and business. The above is also the Innovation Leaders Club nine, bringing together like-minded people to create new ideas, services and recommendations through collaboration.Klubi hooaja avaüritus toimub reedel, 23. septembril Tartu Ülikooli Delta majas Sandbox ruumis. Selle hooaja avakohtumise teemaks on „Tehnoloogia arendamine ja teaduse rakendamine - ettevõtete kogemus“

Üritus on kõnelemas tehnoloogia ettevõtted ja teadusasutused ning ürituse lõpetab paneeldiskussioon. Ürituse peamiseks eesmärgiks on toetada T&A kasvu ja investeerimist ning omavahelist koostööd.

Tartus asuv Delta õppe- ja teaduskeskus sai valitud hooaja avaürituseks, kuna selle keskmes on koostöö tugevdamine ja hoidmine erinevate osapoolte vahel ühendades teaduse ja ettevõtluse. Eeltoodu on ka Innovatsiooniliidrite klubi üheks eesmärgiks, tuues kokku sarnaselt mõtlevad inimesed, et luua koostöö käigus uusi ideid, teenuseid ja tooteid.

Better Medicine eesmärk on muuta meditsiin paremaks kõigile kasutades tehisintellekti – vähihaigetele, arstidele ja haiglatele. Ettevõte on loonud intelligentsed tööriistad, mis aitavad arstidel oma patsientidele paremat ravi ja võimalusi pakkuda. Better Medicine AI (BMAI) on tehisintellekt, mis vähendab aega, mille radioloogid peavad CT-skaneeringute analüüsimiseks kulutama. Hinnanguline aja kokkuhoid on 40–60% vähijuhtumi kohta. Lisaks ajasäästule on hinnanguliselt võimalik AI abil röntgeni-, CT- ja MRI-skaneeringute analüüsimiseks säästa 36 000–41 000 inimelu aastas.

Bercman Technologies on Eesti kapitalil põhinev 2016. aastal asutatud ettevõte, mille eesmärk on ennetada välditavaid liiklusõnnetusi ning aidata kaasa isejuhtivate sõidukite levikule liiklusturvalisust suurendavate toodete arendamise ja kasutuselevõtu kaudu. Ettevõtte tooteportfellis on nutikas ülekäigurada, nutikas mobiilsuse sõlmpunkt, liikluse tuvastamise seade, automaatne tee andmise tuvastaja ning raudtee juhtimise süsteemid. Ettevõte teeb koostööd TÜ isejuhtivate sõidukite labori ja Boltiga.

Üritus toimub eesti keeles.

Üritus on suunatud kõikidele innovaatilistele ettevõtetele ja organisatsioonidele. Tule ise ja võta sõber kaasa!

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use