Tartu Nature Festival 2017

Tartu Nature Festival invites you to explore the biodiversity in the city.

Tartu Nature Festival’s aim is: (1) to maintain and preserve our natural living environment and to manage it in a sustainable way, (2) to draw attention to the preservation of species found in the urban habitats, (3) to value urban green areas as natural environments. Festival program consists of practical workshops, nature trips, seminars, discussions and cultural program. Tartu Nature Festival 2017 starts with a whole day public event in the city center of Tartu, where 18 associations and agencies carry out practical workshops. Experts provide information and tips on how to preserve and enrich urban nature. 8th-10th June festival spreads all over the city of Tartu from Karlova to Raadi districts and you can take part in the activities by walking, biking, canoeing or sailing barge on river Emajõgi. Tartu Nature Festival 2017 is organized by the University of Tartu Natural History Museum and Botanical Gardens together with over 30 other Estonian organizations and associations that are dedicated to promoting environmental awareness and information about biodiversity.  festival program is available on: www.loodusfestival.ee There is a surprising amount of nature in Tartu, and the more you know how to look for it, the more you’ll see.Tartu loodusfestivali eesmärk on: (1) hoida ja säilitada meie looduslikku elukeskkonda ja tegutseda jätkusuutlikult, (2) juhtida tähelepanu linnaruumis leiduvate liikide säilitamisele, (3) väärtustada linna rohealasid kui loomulikku keskkonda. Loodusfestivali programm koosneb praktilistest õpitubadest, loodusretkedest, aruteludest ning kultuuriprogrammist. Tartu loodusfestival 2017 algab linnalooduse päevaga Tartu kesklinna pargis, kus 18 asutust ja ühingut viivad läbi praktilisi õpitubasid. Kohal on loodus- ja keskkonnaspetsialistid, kes jagavad infot ning näpunäiteid, kuidas linnaloodust hoida ja rikastada. 8.-10. juunil valgub festival laiali üle terve Tartu linna Karlovast Raadini ning tegevustest saab osa võtta nii jalgsi, jalgratta, kanuu kui ka lodjaga. Tartu loodusfestival 2017 korraldavad üle 30 Eesti loodus- ja keskkonnaorganisatsiooni ning asutuse Tartu ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia eestvedamisel. Festivaliprogrammiga saab tutvuda: www.loodusfestival.ee Tartu loodusfestival kutsub märkama ja väärtustama loodust linnaruumis!

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use