Tartu Erakool maailmakoristuspäeval

Tartu erakool osaleb maailmakoristuspäeval

World  Cleanupday is a nationwide action with the main goal of involving the younger generation and general awareness of the environment and its conservation. Tartu Private School has participated in the action for many years and the students are happy to come and clean the streets of their hometown. During Sustainable Development Week, we focus on our surroundings, waste sorting and environmental issues.Maailmakoristusnädal on üle-riigiline aktsioon, mille peamine eesmärk noorema põlvkonna kaasamine ja üleüldine teadlikus keskkonnast ja selle hoiust. Tartu Erakool on aktsioonil mitmeid aastaid osalenud ja õpilased tulevad rõõmuga kodulinna tänavaid koristama. Säästva arengu nädalal suuname pilgud enda ümbrusele, prügi sorteerimisele ja keskkonnahoiu teemadele. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use