Sustainable fashion

Učenici OŠ Banija će provoditi aktivnosti kako bi ostvarili ciljeve održivog razvoja svijet bez siromaštva i održiva proizvodnja i potrošnja.

Teachers Ankica Veseljić and Dragana Škrtić shall hold a lecture and workshop to increase the knowledge of 17 goals of sustainable development of UN. During the workshop, pupils will make jewelry from collected electronic waste and epoxy resin. Produced objects will be sold during the Christmas fair in OŠ Banija. Gathered funds shall be donated to the school solidarity fund „Friend to a friend” for unprivileged students.Učiteljice Ankica Veseljić i Dragana Škrtić održat će predavanje i radionicu na kojima će učenici proširiti svoje spoznaje o 17 ciljeva održivog razvoja UN-a. Učenici će tijekom radionice izrađivati nakit od prikupljenog elektroničkog otpada i epoksi smole. Izrađeni nakit prodavat će se na školskom Božićnom sajmu u OŠ Banija. Prikupljena novčana sredstva donirat ćemo školskom fondu solidarnosti „Prijatelj prijatelju“ za učenike slabijeg imovinskog stanja.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use