sustainable development & youth

aktivno sudjelovanje u projektima i nastojanje učenicima što više prezentirati teme održivog razvoja kroz projekte, aktivnosti, radionice.

The programme stars on 26.09.2023, when students of the High school of the Center Slave Raškaj will have a lecture on Sustainable Development and the motion of videos made within the Framework of the two year Erasmus + Project zero waste catering lab. The videos were made at workshops where the centre Students prepared food according to the zero-waste principle. The aim of the workshop was to encourage cooperation with local producers, avoid plastic packaging and make caterers aware of the generation of less waste While exploiting the remaining food remains and for another dish.

On Wednesday, 27.09.2023, there will be an escape room game in which a group of students will show through the game and a series of tasks Learned knowledge about sustainable development. The game will service as an interactive and fun repetition of knowledge, but also as an innovative way of learning through the game.

On Thursday, 28.09.2023, the last day of marking the European Sustainable Development week, a workshop titled “Green closet” will be held aimed at promoting sustainable and ecological activities in which students and teachers will exchange clothing, footwear, blankets and jewellery.Program počinje 26.09.2023. godine kada će učenici srednje škole Centra Slave Raškaj imati predavanje o održivom razvoju te promociju videa koji su izrađeni u okviru dvogodišnjeg Erasmus+ projekta Zero Waste Catering Lab. Video snimke su izrađene na radionicama u kojima su učenici Centra pripremali hranu prema zero-waste principima. Ciljevi radionice bili su poticanje suradnje s lokalnim proizvođačima, izbjegavanje plastične ambalaže te osvješćivanje ugostitelja prema stvaranju manje otpada uz iskorištavanje preostalih ostataka hrane i za neko drugo jelo.

U srijedu, 27.09.2023., održati će se Escape room igra u kojoj će grupa učenika kroz igru i niz zadataka pokazati naučena znanja o održivom razvoju. Igra će poslužiti kao interaktivno i zabavno ponavljanje znanja, ali isto tako kao i inovativan način učenja kroz igru.

U četvrtak, 28.09.2023. godine, posljednji dan obilježavanja Europskog tjedna održivog razvoja održati će se radionica pod nazivom „ Zeleni ormar“ čiji je cilj promocija održive i ekološke aktivnosti u kojoj će učenici i nastavnici vršiti razmjena odjeće, obuće, prekrivača i nakita .

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use