Sustainable Development Wall in Tartu Student Days

During the Tartu Student Days the interactive Sustainable Development Wall will be erected in Tartu Town Hall square.

During the Tartu Student Days the interactive Sustainable Development Wall will be erected in Tartu Town Hall square. The wall gained high popularity last year in Estonia and now will be once again brought to public. Interactive installation will give people a chance to start thinking about their own sustainable development goals in a fun and playful way.  Soovime tuua Arvamusfestivalil suure populaarsuse saanud kestliku arengu seina sel aastal Tartu Tudengipäevadele.

Lühidalt öeldes on tegu tasakaalu leidmisega planeedi piiratud ökoloogiliste ressursside ja inimestele heaolu loomise vahel. 2015. aasta septembris lepiti globaalselt kokku kestliku arengu eesmärgid (Sustainable Development Goals) järgmiseks 15 aastaks. ÜRO liikmesriikidelt, ka Eestilt, oodatakse poliitika kujundamisel nendest eesmärkidest lähtumist – oluline on, et kõik, mida me teeme, ei teeks maakerale ega siin elavatele inimestele veel rohkem kahju. Sein on interaktiivne ja läbi tegevuste saab panna proovile oma teadmisi ning lisada oma mõtteid kestlikust arengust.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use