Sustainable Development Goal Trail

This is an interactive educational trail discussing the Global Goals based in the Garden at Scala Retreat and Conference Centre, Blackrock Cork. Three Murals depict aspects of the SDGs.

This is an interactive educational trail discussing the Global Goals situated in the Garden at Scala Retreat and Conference Centre, Blackrock, Cork, Ireland. This project was developed by Cork Youth Village a Cork-based European Solidarity Corps (ESC) with the aim to educate the community about the importance of fulfilling the Global Goals. Open to the public and for free guided tours, please contact the organiser.Is rian oideachais idirghníomhach é seo a phléann na Spriocanna Domhanda atá suite sa Ghairdín ag Ionad Cúltaca agus Comhdhála Scala, An Charraig Dhubh, Corcaigh, Éire. D'fhorbair Sráidbhaile Óige Chorcaí an tionscadal seo, Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach (ESC) atá lonnaithe i gCorcaigh agus é mar aidhm aige oideachas a chur ar an bpobal faoin tábhacht a bhaineann leis na Spriocanna Domhanda a chomhlíonadh.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use