Sustainable Development Day at the University of Gdansk – Stop Emissions! Take care of the climate!

On the 6th of October 2023, we will start the promotion of Sustainable Development Day at the University of Gdansk, which will be held on the 20th of October 2023.

Dzień Zrównoważonego Rozwoju w Uniwersytecie Gdańskim

Stop Emisjom! Dbaj o Klimat!

W dniu 6.10.2023 r. rozpoczynamy promocję Dnia Zrównoważonego Rozwoju w Uniwersytecie Gdańskim. Dzień Zrównoważonego Rozwoju odbędzie się w dniu 20.10.2023 r. Patronat nad wydarzeniem objął Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu dofinasowanego z WFOŚiGW w Gdańsku Zerujemy emisje – transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego

Głównym tematem wydarzenia są emisje zanieczyszczeń. W ramach wydarzenia organizujemy wykłady oraz warsztaty tematyczne. Tegoroczny temat jest niezmiernie ważny ponieważ zmiany klimatu są odczuwalne w każdym kraju na Ziemi. Jeśli nie zahamujemy tych tendencji to będzie nam się żyło coraz trudniej. 

Wydarzeniu towarzyszy wystawa 10 zasad sprawiedliwego handlu oraz Pomorskie w erze ANTROPOCENU – jak emisje wpływają na środowisko regionu. Szczegóły na temat wydarzenia na stronie projektu: SDD UG web. Zapraszamy 20.10.2023 r. Sustainable Development Day at the University of Gdansk

Stop Emissions! Take care of the climate!

On the 6th of October 2023, we will start the promotion of Sustainable Development Day at the University of Gdansk. Sustainable Development Day will take place on the 20th of October 2023. The event is held under the patronage of the Rector of the UG, professor  Piotr Stepnowski. The event is organized as part of the project Zero emissions - knowledge transfer (from) the University of Gdansk co-financed by the Provincial Fund for Environmental Protection and Water Management in Gdansk.

As part of this day, a number of lectures and thematic workshops are being planned. This year's topic is extremely important because climate change is felt in every country on the Earth. 

The event is accompanied by an exhibition of 10 principles of fair trade and Pomerania in the era of ANTHROPOCEN - how emissions affect the region's environment. Details on: SDD UG web.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use